ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Atatürkçü, Çağdaş, Ulustan Yana, Laik Eğitim....
 
 
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

http://ogis.uludag.edu.tr/NoktaNewDesign.aspx?un=

Öğrenci İşleri Otomasyonu


ÇİFT ANADAL 

 

Çift Anadal Lisans Programı Yönergesinde belirtilen koşulları yerine getiren başarılı lisans öğrencilerine ikinci anadalda da Çift Anadal Lisans diploması verilir. Çift Anadal Programı en az 36 krediden oluşur.

 

Öğrenci ikinci anadal lisans programına en erken kayıtlı olduğu anadal lisans programının III. Yarıyılında, en geç de V. Yarıyılının başında başvurabilir. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 

YAN ALAN

 

Yan Alan Lisans Programı Yönergesinde belirtilen koşulları yerine getiren başarılı olan lisans öğrencilerinin ilgi duydukları bir yan alanda da bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla yan alan lisans sertifikası verilir. Yan Alan Programı en az 18 krediden oluşur.

 

Öğrenci Yan Alan Lisans Programına en erken, kayıtlı olduğu alan Lisans programının III.yarıyılı, en geç de VI.yarıyılında başvurabilir.

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...