ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Atatürkçü, Çağdaş, Ulustan Yana, Laik Eğitim....
 
 
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

http://ogis.uludag.edu.tr/NoktaNewDesign.aspx?un=

Öğrenci İşleri Otomasyonu


KATKI PAYI VE KAYIT YENİLEME

 

Öğrenciler, her yıl öğretim birimlerinin özelliğine göre Bakanlar Kurulunca belirlenen ve Üniversitemizce ilan edilen miktardaki katkı paylarını, yılda iki kez kayıt olma ve kayıt yenileme dönemlerinde ve yaz öğretimi için ayrıca yatırarak dekontun bir kopyasını öğretim biriminin öğrenci işlerine teslim etmek zorundadırlar.

 Kayıt esnasında ve daha sonra yapacağınız kayıt yenileme işlemlerinde katkı payınızı yatırmanız ve Banka şubesinden alacağınız dekontun bir kopyasını öğrenci işlerine teslim ettikten sonra, öğrenciliğiniz süresince saklamanız gerekmektedir.

 Katkı paylarını yatırmayan öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez.  

Katkı payı yatırılmadığı halde yapılmış olan ders kaydı işlemleri varsa iptal edilmektedir.