ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Atatürkçü, Çağdaş, Ulustan Yana, Laik Eğitim....
 
 
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

http://ogis.uludag.edu.tr/NoktaNewDesign.aspx?un=

Öğrenci İşleri Otomasyonu


Kimlik Kartı

U.Ü. Kredili Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre, katkı payını yatırarak UÜ'ne ilk kaydını yaptıran veya kaydını yenileyen öğrenciye, UÜ öğrencisi olduğunu belirten kimlik kartı verilir. Öğrenci Kimlik Kartı, her akademik yıl başında bandrol yapıştırılmak koşulu ile öğrenimi süresince geçerlidir.

Kimlik kartının kaybedilmesi halinde, yerel bir gazetede yayımlanmış ilân ve yazılı başvuruya dayalı olarak her eğitim-öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere yeniden kimlik kartı verilir.

Diploma Verilme Koşulları

U.Ü. Kredili Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği gereğince;

a) Lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin ilgili bölümünün öğretim planında öngörülen ve Senato tarafından belirlenen en az kredi alt sınırı kadar dersi başarması ve GANO’nun en az 2.00 olması gerekir.

Lisans öğrenimine kayıtlı öğrencilerden; öğretim planındaki ilk dört yarıyılın derslerinden başarılı olan ve lisans öğrenimine devam etmek istemeyenlere GANO’su 2.00 olmak koşuluyla önlisans diploması verilir.

b) Önlisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin ilgili programının öğretim planında öngörülen en az kredi alt sınırı kadar dersi başarması ve GANO’nun en az 2.00 olması gerekir.

Mezuniyet genel akademik not ortalaması 4.00 üzerinden hesap edilir.

Genel akademik not ortalamaları 3.00-3.49 olan öğrenciler onur, 3.50 veya daha yukarı olanlar yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar ve bu durumlar diplomalarında belirtilir.

Diplomanın ön yüzünde öğrencinin adı, soyadı, fakültesi/yüksekokulu, bölümü ve/veya programı, önlisans/lisans derecesi ve sahip olduğu yasal haklar diplomanın düzenlenme tarihi ve diploma numarası, diplomanın arka yüzünde ise T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, baba adı, anne adı, doğum yeri, doğum tarihi, öğrenci numarası, mezuniyet tarihi ve GANO’ su ile Öğrenci İşleri Daire Başkanının onayı bulunur. Fakülte mezunlarının diplomaları rektör ve dekan, yüksekokul mezunlarının diplomaları rektör ve müdür, fakültelere bağlı yüksekokul mezunlarının diplomaları rektör, dekan ve müdür tarafından imzalanır.

Diplomalarda UÜ soğuk damgası ve sıcak hologram yer alır. Öğrencilerin mezuniyet tarihi, tüm eğitim-öğretim çalışmaları ve sınavlarının bitimini izleyen ilk iş günüdür.

Diplomanın kaybedilmesi halinde, Türkiye genelinde tirajı yüksek bir gazetede yayımlanacak bir kayıp ilânı ile birlikte yapılacak yazılı başvuruya dayanarak, gerekli kayıt düşüldükten sonra öğrenciye ilgili fakülte/ yüksekokul/Konservatuvar/Meslek yüksekokulları tarafından düzenlenen bir belge verilir.

UÜ' den önlisans veya lisans derecesi alabilmek için başka üniversitelerden yatay ve dikey geçiş yapan öğrencilerin, en az son iki yarıyıllarını, UÜ' de geçirmiş olmaları gerekir.