ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Atatürkçü, Çağdaş, Ulustan Yana, Laik Eğitim....
 
 
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

http://ogis.uludag.edu.tr/NoktaNewDesign.aspx?un=

Öğrenci İşleri Otomasyonu


Lisans Bölüm/Programları

 1) Tıp Fakültesi (2)

2) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümü (1)

Ekonometri Bölümü(1) (2)

İktisat Bölümü (1)

İşletme Bölümü (1) (2)

Kamu Yönetimi Bölümü (1)

Maliye Bölümü (1)

Uluslararası İlişkiler Bölümü (1)(2)

 

3) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Çevre Mühendisliği Bölümü (2)

Elektronik Mühendisliği Bölümü (1)(2)

Endüstri Mühendisliği Bölümü (2)

Makine Mühendisliği Bölümü (1)(2)

Mimarlık Bölümü (2)

Tekstil Mühendisliği Bölümü (1)(2)

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü (8)

İnşaat Mühendisliği Bölümü (8)

 4) Veteriner Fakültesi(2)

 5) Ziraat Fakültesi

Gıda Mühendisliği Programı (2)

Ziraat Mühendisliği Programı (2)

Bahçe Bitkileri Bölümü

Bitki Koruma Bölümü

Bitkisel Üretim Programı

Hayvansal Üretim Programı

Peyzaj Mimarlığı Bölümü (8)

Tarım Ekonomisi Bölümü

Tarım Makineleri Bölümü

Tarım Teknoloji Programı

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Tarla Bitkileri Bölümü

Toprak Bölümü

Zootekni Bölümü

 6) Eğitim Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

• Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

• Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Prog.

Eğitim Bilimleri Bölümü

• Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

• Müzik Öğretmenliği Programı

• Resim-İş Öğretmenliği Programı (1)

İlköğretim Bölümü

• Okulöncesi Öğretmenliği Programı

• Sınıf Öğretmenliği Programı (1)

• Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı

• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

• Matematik Öğretmenliği Programı

• Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı

Özel Eğitim Öğretim Bölümü

• Zihinsel Engelliler Öğretmenliği Programı (8)

Türkçe Eğitimi Bölümü

• Türkçe Öğretmenliği Programı

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

• İngilizce Öğretmenliği Programı (1)(2)

• Almanca Öğretmenliği Programı (3)

• Fransızca Öğretmenliği Programı (3)

 7) İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Bölümü (1)

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (4)

 8) Fen-Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji Bölümü

Biyoloji Bölümü (1) (2)

Felsefe Bölümü (2)

Fizik Bölümü (1) (2)

Kimya Bölümü (1) (2)

Matematik Bölümü (1) (2)

Psikoloji Bölümü (2)

Sanat Tarihi Bölümü

Sosyoloji Bölümü (2)

Tarih Bölümü (1) (2)

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1)

 9) Hukuk Fakültesi (2)

 10) Güzel Sanatlar Fakültesi

Sahne Sanatları Bölümü

• Oyunculuk Anasanat Dalı

• Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı

Resim Bölümü

 11) Diş Hekimliği Fakültesi (9)

 10) Yalova Üniversitesi (10)

Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme (2) (7)

 DEVLET KONSERVATUVARI

Kuruluş Tarihi

(İlköğretim – Lise 1998 yılında kurulmuştur)

(Lisans 2003 yılında kurulmuştur)

 

Programları

Müzik Bölümü

Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı

Keman

Kontrabas

Viyola

Viyolonsel

Üfleme ve Vurma Çalgılar Anasanat Dalı

Fagot

Flüt

Klarnet

Korno

Trombon

Trompet

Obua

Vurma Çalgılar

Piyano Anasanat Dalı

Piyano

Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı (5)

 

LİSANS PROGRAMLARI AÇIKLAMA

(1) Bu bölüm ve programlarda normal örgün öğretim ve ikinci

örgün öğretim yapılmaktadır.

(2) Bu bölüm ve programların normal örgün öğretim

programlarından zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı

uygulanmaktadır.

(3) Bu bölümlerde Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı

uygulanmaktadır.

(4) 2006-2007 eğitim-öğretim yılından itibaren Eğitim Fakültesi

bünyesinde öğrenci alınmaktadır.

(5) Orta öğrenimlerini Konservatuvar veya dengi bir okulun

Teori-Kompozisyon alanında tamamlayanlar hazırlık öğretimi

programına devam etmektedirler.

(6) 2007-2008 Eğitim Öğretim yılından itibaren Hemşirelik

Bölümü ile birleştirilmiştir.

(7) Öğretim dili İngilizcedir.

(8) Bu bölüm ve programlara henüz öğrenci alınmamıştır.

(9) 04.07.1995 gün ve 95/7044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

kuruluşu uygun bulunmuştur.

(10) 31.05.2008 tarih ve 26892 sayılı Resmi Gazetede

yayımlanan 22.05.2008 tarih ve 5765 sayılı kanun ile

kurulan Yalova Üniversitesi’ne bağlanmıştır.