ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Atatürkçü, Çağdaş, Ulustan Yana, Laik Eğitim....
 
 
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

http://ogis.uludag.edu.tr/NoktaNewDesign.aspx?un=

Öğrenci İşleri Otomasyonu


     LLP/Erasmus Öğrenci Değişim Programı

 • Erasmus programı, Avrupa Birliği’nin eğitimden sorumlu birimi olan Eğitim Komisyonu tarafından organize edilen ve Avrupa’daki yüksek öğrenim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini düzenleyen bir destek programıdır. Her ülkede Ulusal Ajanslar tarafından koordine edilmektedir.
 •  
 • Program, yüksek öğrenim kurumları arasında ikili anlaşmalar aracılığıyla işbirliğini teşvik ederek yerel özelliklerin korunduğu ortak bir Avrupa kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır. Programa katılan öğrenciler bir veya iki dönem için anlaşmalı olunan yüksek öğrenim kurumunda öğrenim görürler ve başarılı olmaları durumunda kendi kurumlarında o dönem(ler) almaları gereken derslerden muaf tutulurlar ve aldıkları dersler Avrupa Kredi Transfer Sistemine (ECTS) göre transkriptlerine işlenir. Böylece karşılıklı olarak eğitim programlarının ve diplomaların denkliği sağlanmaktadır.
 •  
 • İlk kez 2004-2005 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında başlanan değişim programından 2006-2007 eğitim-öğretim yılında 162, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında ise 262 öğrenci yurtdışına  gitmiştir. 2008-2009 eğitim-öğretim yılında yaklaşık 300 öğrenci değişim programı ile yurtdışına gönderilecektir.
 •  
 • Programa Genel Akademik Not Ortalaması (GANO) 2.00 ve üzerinde olan ve gideceği kurumdaki öğretim dilini rahat kullanabilecek durumdaki öğrenciler katılabilmektedir.
 •  
 • 2007-2008 eğitim-öğretim yılından itibaren Socrates Programı LLP (Lİfe Long Program) “Hayat Boyu Öğrenim Programı ” adını almıştır.
 •  
 • Seçim Kriterleri
 • 2.00 ve üzerinde - GANO (%50)
 • Yabancı Dil (%50) ortalaması alınarak yapılmaktadır.
 •  
 • Ayrıca mülakat sınavı yapılmamaktadır.
 •  
 •  
 • Öğrencilere Sunulan Faydalar
 •  
 • 2008-2009 eğitim-öğretim yılı için aylık olarak gidecekleri ülkelere göre 300  ile 600 Euro arasında destek verilecektir,
 • Karşı üniversiteye ayrıca katkı payı (harç) ödenmeyecektir,
 • Dönemlik eğitim olanağı sağlanmaktadır,
 •  Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) ile ders denklikleri sağlanmaktadır.

 

        Leonardo Da Vinci Programı

 • Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Leonardo Da Vinci Genel Koordinatörlüğü tarafından organize edilen projeler kapsamında Üniversitemiz yürütücü olarak 8 projeye başvurmuştur. Bu projelerden 4 adedi Leonardo Meslek Eğitim ve Öğretim  1’i de yedek olarak kabul edilmiştir. Kabul edilen bu projelerden toplam 30 öğretim elemanı ve 57 öğrenci yararlanmıştır. Proje ile ilgili Üniversitemize toplam 173,070 €’luk bir kaynak aktarılmıştır.