ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Atatürkçü, Çağdaş, Ulustan Yana, Laik Eğitim....
 
 
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

http://ogis.uludag.edu.tr/NoktaNewDesign.aspx?un=

Öğrenci İşleri Otomasyonu


NEDEN ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ?


Çağdaş değerleri özümsemiş bir kurum olarak;  toplumsal sorumluluk, bilimsel yaklaşım, nitelikli insan yetiştirme, akademik özgürlük, öğrenciye destek, yaşam boyu eğitim, topluma hizmeti kendine ilke edinmiştir.
Geniş bir kadro ile büyük kitlelere hizmet veren; üniversitemizin 2239 öğretim elemanı, 39277 öğrencisi ve 1688 idari personeli bulunmaktadır.
Üstün doğal güzelliklere sahip olan üniversitemizin ana yerleşkesi; 6 milyon metrekaresi ormanlık alan ve gölet olmak üzere, 16 milyon metrekareyi aşan geniş bir alan üzerine kurulmuştur. 
Gelişmiş kütüphane olanakları ile; 378’i yabancı, 163’ü Türkçe olmak üzere toplam 841 basılı dergi, 23.162 civarında online full-text dergi, 87.407 kitap koleksiyonu, 34.403 full-text kitap, düzenli güncellenen gazete ve dergi arşivleri, bilgisayar ortamında bilgi tarama ve görme engelliler için internet olanağı ile 950 okuyucu kapasitesi bulunan merkezi kütüphanemiz 10.000 metrekare alana sahiptir. 
İnternet erişimi modern bilgisayar ağı ile; 100 Mbps erişim hızına sahip olan Bilgi İşlem Merkezimiz öğrenciler de dahil olmak üzere kampüs genelinde 4000 bilgisayar ile gerekli tüm bilişim hizmetlerini sağlamaktadır. 
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları ile; mezunlarımızın geçerli bir yabancı dili çok iyi düzeyde öğrenmesi amacı ile oluşturduğumuz Yabancı Dil Eğitimi Hazırlık Sınıfı uygulamasına 26 ayrı programda başlanmış olup kademeli olarak tüm bölüm veya programlarda yaygınlaştırılması planlanmıştır. 
Uluslararası eşdeğerliği hedefleyen üniversitemizde; lisans ve lisansüstü programların içerikleri ulusal ve uluslararası  programlarla uyumlu hale getirilmiş; Avrupa Kredi Transferi Sistemi (ECTS) ile bağlantılı olarak tüm programlarda Kredili Eğitim Sistemi uygulanmaktadır.
Öğrencilerimizin başarılarını ölçme ve değerlendirme de; bütün programlarımızda Bağıl Değerlendirme Sistemi uygulanmaktadır.
Mezunlarımızı Avrupa Birliğine hazırlamak amacı ile; Mezun olan öğrencilerimize Diplomanın yanı sıra İngilizce olarak hazırlanan ve tüm programların diplomalarını uluslararası ortamda tanınır duruma getiren ve Avrupa Birliğince de kabul gören Diploma Eki (DE)verilmeye başlanmıştır. 
Diploma Ekinin amacı; Uluslar arası şeffaflık ve akademik/mesleki tanınırlık sağlamaktır. Öğrencinin aldığı derece, derecenin düzeyi, derecenin kullanım alanı, tamamlanan programın içeriği bilgilerine yer verilmektedir. 
Çift Anadal/ Yan Alan Uygulaması ile; lisans düzeyindeki başarılı öğrencilere programlar arasında çift anadal ve yan alan yapma olanağı sunulmaktadır.
Başarı hedefi doğrultusunda; ÖSS sonuçlarına göre ilk sıralarda yer alan öğrencilere, karşılıksız olarak Üstün Başarı Bursu ve yurtlarımızdan öncelikli olarak yararlanma olanağı tanınmaktadır.
Öğrencinin çok yönlü yetişmesi amacı ile; sosyal, kültürel ve sportif aktiviteleri gerçekleştirebilecekleri etkinliklere büyük destek sağlanmaktadır.
Gösterdiği gelişme düzeyi bakımından; üniversitemiz Avrupa Üniversiteler Birliğinin Kurumsal değerlendirme ekibi tarafından bugüne kadar değerlendirilen Avrupa Üniversiteleri arasında değişim kapasitesi açısından “mükemmel” konumda bulunmuştur.
Eğitim ve Araştırma Reformları açısından; üniversitemiz Avrupa Üniversiteler Birliğinin yürüttüğü “Kalite Kültürü Projesi”nde Avrupa’daki tüm genç üniversitelere başarılı örnek olarak gösterilmiştir.

 

 AKADEMİK BİLGİLER, BÖLÜMLER/PROGRAMLAR

Üniversitemiz bünyesinde bugün 10 Fakülte, Lisans düzeyinde 1 Yüksekokul, zorunlu yabancı dil hazırlık programlarını yürüten 1 Yabancı Diller Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuvarı, Önlisans eğitimi veren 13’ü açık 15 Meslek Yüksekokulu, Rektörlüğe bağlı 3 Enstitü, 5 Bölüm, 19 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Lise ve İlköğretim düzeyinde 1 Devlet Konservatuvarı bulunmaktadır.

 PROGRAMLAR

 

A. LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

B. LİSANS PROGRAMLARI

C. ÖNLİSANS PROGRAMLARI