ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Atatürkçü, Çağdaş, Ulustan Yana, Laik Eğitim....
 
 
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

http://ogis.uludag.edu.tr/NoktaNewDesign.aspx?un=

Öğrenci İşleri Otomasyonu


YABANCI DİL EĞİTİMİ

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersi
2547 Sayılı Kanunun 5/ı maddesi kapsamında, lisans ve önlisans programlarımızda öğrenim görmekte olan öğrencilere öğrenimlerinin birinci ve ikinci yarıyıllarında kredili ve ortak zorunlu ders olarak haftada iki saatlik yabancı dil dersi okutulmaktadır.

Öğrenci Seçme Sınavı Sonuçlarına göre öğretim programlarımıza yerleştirilen öğrenciler için zorunlu yabancı dil dersi ile ilgili olarak Yabancı Diller Bölüm Başkanlığımızca eğitim öğretim yılının başlangıcının ilk iki haftası içerisinde uygulanmak üzere Yabancı Dil Seviye Tespit (Muafiyet) Sınavı yapılır. Sınavda başarı notu, sömestre veya sınıf geçme uygulamasında 60, kredili sistem uygulanmasında ise ağırlık katsayısı 2,00 olan CC’dir. Sınavda başarılı olan öğrenciler eğitim öğretim programlarında yer alan zorunlu yabancı dil dersinden muaf tutulurlar.

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı Uygulanan Birimler

 • Tıp Fakültesi
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Uluslararası İlişkiler
  • şletme
  • Ekonometri
 • Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
  • Çevre Mühendisliği
  • Elektronik Mühendisliği
  • Endüstri Mühendisliği
  • Makine Mühendisliği
  • Mimarlık
  • Tekstil Mühendisliği
 • Veteriner Fakültesi
 • Ziraat Fakültesi
  • Gıda Mühendisliği
  • Ziraat Mühendisliği
 • Eğitim Fakültesi
  • Yabancı Diller Eğitimi Bölümleri
   • Almanca Öğretmenliği
   • Fransızca Öğretmenliği
   • İngilizce Öğretmenliği
 • Fen-Edebiyat Fakültesi
  • Biyoloji
  • Fizik
  • Kimya
  • Matematik
  • Felsefe
  • Tarih
  • Sosyoloji
  • Psikoloji
  • Arkeoloji
 • Hukuk Fakültesi
 • Gemlik Meslek Yüksekokulu
  • Dış Ticaret

Bu programlarının normal örgün öğretiminde Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı uygulanmaktadır. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı bulunan bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrenciler hazırlık sınıfı eğitimlerini Ali Osman Sönmez Kampusunda göreceklerdir.

Bir yıl süreyle uygulanan Hazırlık Programı normal öğretim süresinden sayılmaz. Yapılacak olan Yeterlilik Sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa kayıt hakkı kazanır. Bu programın Hazırlık Sınıfında başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfını  bir yıl daha tekrar ederler. Bu durumda da başarısız olanlardan;

a) Türkçe eğitim-öğretim yapılan bölüm veya programlardaki öğrencilerin birinci sınıfa kayıtları yapılır, ancak bu öğrencilerin önlisans veya lisans eğitimlerinde önkoşullu ve zorunlu olan mesleki yabancı dil derslerini alabilmeleri, yabancı dil yeterlik sınavından başarılı olmalarına bağlıdır.

b) Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde (İngilizce-Almanca-Fransızca) kayıtlı öğrenciler, açılması halinde Yaz Öğretimi haklarını da kullandıktan sonra başarısız olmaları halinde kayıtları silinir.