ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Atatürkçü, Çağdaş, Ulustan Yana, Laik Eğitim....
 
 
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

http://ogis.uludag.edu.tr/NoktaNewDesign.aspx?un=

Öğrenci İşleri Otomasyonu


 YATAY GEÇİŞ

 

Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerekli koşulları sağlayan öğrenciler üniversite dışından veya Yönetmeliklerimize uygun olarak üniversite içerisinde yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Başvuru koşulları ve kontenjanlar her dönem başında öğretim birimlerince belirlenir. Üniversitemiz Senatosunda görüşüldükten sonra ilan edilir ve web sitemizden duyurulur.

 

Yatay geçişler eşdeğer programlar arasında yapılabilir, ancak hazırlık sınıfı, birinci sınıfın birinci dönemi, son sınıfların son dönemi ve Tıp Fakültesinin son sınıfına yatay geçiş yapılamaz. Yurt dışında ve KKTC’de bulunan yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan programları ile Yurt dışındaki  İlahiyat Fakültelerinden  geçiş yapılamaz.

 

Yatay geçiş için öğrencinin ayrılacağı kurumdaki bütün sınavları başarmış ve genel not ortalamasının en az  % 60 olması şarttır. Son sınıfa geçiş başvurularında ise not ortalamasının % 65, geçiş notunun ise % 70 olması gerekmektedir.

 

Başvuruların kontenjandan fazla olması halinde sıralama, adayların kayıtlı oldukları Yükseköğretim kurumuna girerken elde ettikleri ÖSS puanına ve o kurumdaki not ortalamasına göre yapılır.

 

Bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası almış olanlar yatay geçiş başvurusu yapamazlar.

 

Ayrıntılı bilgi için

Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik