ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Atatürkçü, Çağdaş, Ulustan Yana, Laik Eğitim....
 
 
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

http://ogis.uludag.edu.tr/NoktaNewDesign.aspx?un=

Öğrenci İşleri Otomasyonu


KANUN,YÖNETMELİK VE YÖNERGELER

*2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

*U.Ü. Kredili Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği

*U.Ü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

*U.Ü. Ön Lisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliği

*U.Ü. Çift Anadal Lisans Programı Yönergesi

*U.Ü. Yan Alan Lisans Programı Yönergesi

*Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

*U.Ü. Dikey Geçiş Lisans Öğrenimi Hazırlık Programı Uygulama Yönergesi

*Yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisan düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik

*Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

*Üniversiteler Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

*U.Ü. Öğrenci Konseyi Yönergesi

*Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi

*U.Ü Yabancı Diller Hazırlık Öğretim Yönergesi